21. 1. 2013.| Filmski program

Studio 26 u 19

AMERIČKI GANGSTERSKI FILM

Ciklus predavanja sa filmskim primerima, autor Dr. Ljubomir Maširević

na osnovu istoimene studije, Univerzitet u Novom Sadu

 

Ponedeljak 21. 1.

  POSTKLASIČNI GANGSTERSKI FILM 

Rasprava će biti usmerena na promenu kulturne klime u Americi koja je uslovila pad cezure u Holivudu i donela slobodu za snimanje gangsterskih filmova. Kraj 1960-ih donosi nove slobode u reprezentaciji gangstera uz porast prisustva nasilja u ovom žanru. Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/01/13