17. 1. 2013.| Likovni program

Студио 26, od 17. do 27. 1.

MARY LEVYKINA, MAN (A PERSON) AND THE CITY

Изложба фотографија у чијем је фокусу човек и његово место у градском животу.  Кроз теме усамљености и заједништва, ауторка дотиче неспособност савременог човека да пронађе себе и жељу да иступи из свакодневног живота.

 

Mary Levykina је новинар по образовању, фотограф и видео уметник. Живи и ради у Тирасполу, Транснистрија, Молдавија. За ову ауторку наинтересантнију тему представљају  људи, њихове емоције, снови, скривене стране обелодањене у стварним или измишљеним ситуацијама.

 

Више на: http://stalnaya.com/anothermomentsVrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/01/13