BALKANIMA 2011

8. Evropski festival animiranog filma

PREDSTAVLJANJE AUTORA

 

Govori: Natalia Dabiža

 

Gospođa Natalija Dabiža je proslavljena ruska animatorka na polju lutka filma. Kao iskusna rediteljka i svetski priznata animatorka dobila je čast da ove godine bude članica glavnog međunarodnog žirija na 8. izdanju Evropskog festivala animiranog filma BALKANIMA 2011, zajedno s Aleksejom Aleksejevim (Mađarska) i Rastkom Ćirićem (Srbija).

Pored ogromnog filmskog iskustva, gospođa Dabiža radi i kao profesor na Ruskom državnom institutu za kinematografiju ( VGIK ) na odeljenju za animaciju.

Uz pomoć srpskog ogranka ASIFA (Međunarodnog udruženja animatora), festival BALKANIMA biće domaćin Radionice lutka animacije koju će voditi gospođa Dabiža. Očekuje se prikaz demonstracije lutka animacije, kao i realizacije nekoliko kratkih vežbi / filmova s polaznicima.

"/> PREDSTAVLJANJE AUTORA
5. 10. 2011.| Akademski filmski centar

4 - 8. 10. 2011.

Mala / Velika sala

BALKANIMA 2011

8. Evropski festival animiranog filma

PREDSTAVLJANJE AUTORA

 

Govori: Natalia Dabiža

 

Gospođa Natalija Dabiža je proslavljena ruska animatorka na polju lutka filma. Kao iskusna rediteljka i svetski priznata animatorka dobila je čast da ove godine bude članica glavnog međunarodnog žirija na 8. izdanju Evropskog festivala animiranog filma BALKANIMA 2011, zajedno s Aleksejom Aleksejevim (Mađarska) i Rastkom Ćirićem (Srbija).

Pored ogromnog filmskog iskustva, gospođa Dabiža radi i kao profesor na Ruskom državnom institutu za kinematografiju ( VGIK ) na odeljenju za animaciju.

Uz pomoć srpskog ogranka ASIFA (Međunarodnog udruženja animatora), festival BALKANIMA biće domaćin Radionice lutka animacije koju će voditi gospođa Dabiža. Očekuje se prikaz demonstracije lutka animacije, kao i realizacije nekoliko kratkih vežbi / filmova s polaznicima.

 Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: A/06-10/11 Ft/05/11