4. MEĐUNARODNI FESTIVAL DOKUMENTARNOG FILMA BELDOCS

MASTER KLAS: Goran Radovanović

MANIPULACIJA KAO KREATIVNI ČIN U DOKUMENTARNOM FILMU

 

Urednik: Igor M. Toholj

 

Kroz projekciju tri filma (KASTING i PILEĆI IZBORI Gorana Radovanovića i BELOVYS Viktora Kosakovskog) autor istražuje mogućnosti improvizacije i manipulacije kao kreativnog čina u rediteljskom postupku. Režija je predstavljena kao proces koji počinje inspiracijom a završava se montažnim dosnimavanjem.

Dakle, cilj master klasa je pokazati da režija u kreativnom dokumentarnom filmu ukida tradicionalnu produkcijsku postavku: priprema (istraživanje) - snimanje - montaža. Režija se doživljava kao nelinearan proces.

"/> Master klas : Goran Radovanović
9. 5. 2011.| Filmski program

Ponedeljak 9.5. u 12:00 - 16:00

Mala sala

4. MEĐUNARODNI FESTIVAL DOKUMENTARNOG FILMA BELDOCS

MASTER KLAS: Goran Radovanović

MANIPULACIJA KAO KREATIVNI ČIN U DOKUMENTARNOM FILMU

 

Urednik: Igor M. Toholj

 

Kroz projekciju tri filma (KASTING i PILEĆI IZBORI Gorana Radovanovića i BELOVYS Viktora Kosakovskog) autor istražuje mogućnosti improvizacije i manipulacije kao kreativnog čina u rediteljskom postupku. Režija je predstavljena kao proces koji počinje inspiracijom a završava se montažnim dosnimavanjem.

Dakle, cilj master klasa je pokazati da režija u kreativnom dokumentarnom filmu ukida tradicionalnu produkcijsku postavku: priprema (istraživanje) - snimanje - montaža. Režija se doživljava kao nelinearan proces.Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: A/03-05/11, Ft/04/11