9. 12. 2012.| Akademski filmski centar

5 - 9. dec ALTERNATIVE FILM

21:00 Velika sala / Big Hall 
ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2012
Lista značajnih ostvarenja Festivala / List of Important Cinematic Works of the FestivalVrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/12/12; A/12/12