DANI KUBANSKOG FILMA

 

Selektor programa: Petar Mitrić

Uvodna reč: Ljiljana Bogoeva Sedlar

Učesnici: Igor Toholj, Ljiljana Bogoeva Sedlar, Mercedes Martinez Valdez, Petar Mitrić

 

Četvrtak 24.3. u 21:00

Mala sala

STRANICE MAURICIJEVOG DNEVNIKA

r: Manuel Perez Paredes, 2006.

 

Malo koji noviji kubanski film je s toliko emocija i hrabrosti uspeo da se bavi Kubom nakon kolapsa Sovjetskog Saveza tj. tokom takozvanog specijalnog perioda. Može se reći da film Manuela Pereza predstavlja neku vrstu istorijskog balansa osamdesetih i devedesetih godina onome što je film Uspomene na nerazvijenost Tomasa Gutiereza Aleae predstavljao tokom šezdesetih godina.  

"/> Dani Kubanskog filma
24. 3. 2011.| Filmski program

Mali bioskop

24 - 27.3. u 19:00 i 21:00

DANI KUBANSKOG FILMA

 

Selektor programa: Petar Mitrić

Uvodna reč: Ljiljana Bogoeva Sedlar

Učesnici: Igor Toholj, Ljiljana Bogoeva Sedlar, Mercedes Martinez Valdez, Petar Mitrić

 

Četvrtak 24.3. u 21:00

Mala sala

STRANICE MAURICIJEVOG DNEVNIKA

r: Manuel Perez Paredes, 2006.

 

Malo koji noviji kubanski film je s toliko emocija i hrabrosti uspeo da se bavi Kubom nakon kolapsa Sovjetskog Saveza tj. tokom takozvanog specijalnog perioda. Može se reći da film Manuela Pereza predstavlja neku vrstu istorijskog balansa osamdesetih i devedesetih godina onome što je film Uspomene na nerazvijenost Tomasa Gutiereza Aleae predstavljao tokom šezdesetih godina. Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: A/03-05/11, Ft/03/11