6. 12. 2012.| Akademski filmski centar

ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2012.

Četvrtak / Thursday, 6. decembar

  

19:00 Mala sala / Small Hall

Autori predstavljaju / Authors presents

KARPO POTNIK / KARPO PUTNIK /KARPO PASSENGER

Matjaž Ivanišin, 50 min 

 

Godine 1971. 28 ogodišnji Karpo Godina sa kamerom je proputovao po Vojvodini i snimio neobičan ’’film puta’’. Film se zove ’’Imam jednu kuću’’, koji je danas sačuvan fragmentarno. Četrdeset godina kasnije po istom putu kreće neka druga kamera, koja sastavlja i predstavlja njegovo putovanje.

 

           In year 1971. 28 years old Karpo Godina  traveled around Vojvodina with camera and made an unusual film. The name of  film is ’’I have a house’’’ which is now preserved in fragments. Forty years later, some other camera is moving the same way, which compiles and presents his journey.

 

Slovenački reditelj, snimatelj, scenarista i urednik Karpo Godina je jedan od najznačajnijih predstavnika jugoslovenskog filmskog pokreta "Crni talas", koji je proizvodio brojne društveno-kritičke filmove između 1964. i 1973. Njegovi prvi radikalno kritički kratki filmovi su međunarodno nagrađivani i danas se smatraju pionirima eksperimentalnog filma. Godina je eksperimentisao sa statičnom kamerom, ključnim principom kompozicije za koji se činilo da ispoljava distancu prema snimljenom objektu, ali istovremeno poboljšava subverzivnu ironiju.

 

Slovenian director, cameraman, scriptwriter and editor Karpo Godina is one of the most important representatives of the Yugoslav cinematic movement „Black Wave“, which produced numerous socio-critical films between 1964 and 1973. His first radically critical short films were awarded internationally and are now regarded as the pioneer films of the experimental cinema. Godina experimented with the static camera, a key principle of composition that seemed to express distance towards the filmed object but otherwise enhanced subversive irony.

Godina's innovative and yet hypnotic short films are part of the apotheosis of his self-directed cinematic productions. Their subversive poetic signature shaped this time's audio visual events internationally.

 

Najznačajnija ostvarenja / most important achievement: Piknik u nedelju - Picnic on Sunday, Zdravi ljudi za razonodu - Litany of Happy People, O ljubavnim veštinama ili film sa 14441 kvadratom – On the Art of Loving or Film with 14441 Frames, Nedostaje mi Sonja Henie - I Miss Sonja Henie…Vrste materijala u arhivi: Fotografija, Plakat

Signature: Ft/12/12; Pl/12/12