5. 12. 2012.| Akademski filmski centar

ALTERNATIVE FILM/VIDEO

Sreda / Wednesday, 5. Decembar

 

17:00 Mala sala / Small Hall

THE SHIT AND THE FAN

Grčki eksperimentalni i nezavisni film / Greek experimental & independent film

Priredio i predstavlja Vasili Burikas (edited and presented by Vassily Bourikas)

                                                 

Grčka u 21. veku. “Shit hit the fan“ u političkom i ekonomskom smislu. Ovi eksperimentalni i nezavisni niskobudžetni kratki filmovi nisu nužno komentar na krizu. Njihovo postojanje je komentar sam po sebi. Oni nemaju nikakve veze sa starim grčkim filmom, niti sa skorašnjim dobro pozicioniranim novim grčkim filmom. Oni predstavljaju "drugačiji film" čiji razvoj bismo svi voleli da vidimo u Grčkoj. Svi mediji, uključujući i film, su izuzetno odgovorni za krizu koja prevazilazi politiku i novac, i pogađa nas sociološki, moralno i duhovno. Postaje sve teže napraviti razliku između poslovičnog izmeta i ventilatora koji širi smrad. Eksperimentisanje i istraživanje nikada nije pomoglo filmu u našoj zemlji, ali polako filmadžije uzimaju stvar u svoje ruke. Uvek će biti sranja, želimo drugačiji ventilator.

 

Greece in the 21st Century. The “Shit hit the fan“ in political and economic terms. These experimental and independent low budget shorts are not necessarily a comment to this crisis. Their mere existence is a comment in itself. They have nothing to do with the old Greek cinema, nor with the recently buoyant New Greek Cinema. They constitute a “different cinema” that we would all like to see develop in Greece. All media, including cinema, are hugely responsible for a crisis that goes beyond politics and money but also affects us sociologically, morally even spiritually. It is becoming increasingly difficult to distinguish between the proverbial feces and the ventilator that spreads the stench. Experimentation and research has never been helped in our country's cinema but slowly filmmakers are taking the matter to their hands. There will always be shit, we want a different ventilator.

V. Bourikas

 

GRČKO, NASTAVI DA KORAČAŠ

Anonimni ne-alkoholičari

Grčka, 2011. godina, video, kolor, 2'

Aktuelna reklama za viski "Brend" namenjen za grčko tržište, a koji je prisvojen kao found-footage/Ready Made.  Mase “kul” ljudi, besciljno lutaju kroz Atinu uz zvuke pesme “You'll Never Walk Alone”. Kada država mora da se osloni na estetiku TV reklama kako bi podržala identitet svog proizvoda na međunarodnom nivou – onda da, postoji problem!

 

KEEP ON WALKING GREECE

by Anonymous Non Alcoholics,

Greece, 2011, video, color, 2'

A whiskey brand's current commercial for the Greek market, appropriated as found footage/ready made. Masses of “cool” people, wandering aimlessly in Athens under the sounds of “You'll Never Walk Alone”. When a country has to rely on the aesthetics of TV ads to support its brand identity internationally then yes, there is a problem!

 

KRUŽEĆI TRGOM

Aleksandros Kontos

Grčka, 2011. godina, super 8, kolor, ton, 4'

Trg Sintagma. Na hiljade ljudi protestuje protiv uvedenog Programa ekonomskog prilagođavanja za Grčku. Pokušaji jednog mehanizma respresije da razbije odlučnu gomilu. Nešto što se nije dogodilo…barem ne tog dana. “ Ispod pločnika, plaža”.

Aleksandros Kontos je građevinski inženjer i filmski amater, živi u Atini.

 

CIRCLING THE SQUARE

By Alexandros Kontos

Greece, 2011, super 8, color, sound, 4'

Syntagma Square. Thousands of people protest against the implemented Economic Adjustment Programme for Greece. The efforts of a suppressive mechanism to scatter the determined crowds. Something that didn’t happen… at least that day. "Under the paving stones, the beach."  Alexandros Kontos is a civil engineer and amateur filmmaker, lives in Athens.

DAFNE (NEMA VODE U TVOJIM OČIMA)

Danae Papaioanou

Grčka/Francuska, 2011. godina, video, kolor, ton, 5'

Britanska reporterka se bori da objavi svoju priču usred nemira u Atini. Mlada Grkinja ustaje iz kreveta u mirnom kraju u Parizu. Autorka filma Danaé Papaioannou koja živi u Parizu, napravila je ovaj video-protest za KLAP časopis #0 (nulto izdanje), "Natrag ka izvoru".

 

DAPHNE (NO WATER IN YOUR EYES)

By Danaé Papaioannou

Greece/France, 2011, video, color, 5'

A British reporter struggles to broadcast her story amidst the Athens riots. A Greek girl gets out of bed in a quiet Paris neighborhood. Paris-based filmmaker Danaé Papaioannou created this video-protest for KLAP magazine #0 issue, "Back to Origins".

 

+54

Dafne Heretakis

Grčka, 2012. godina, video, crno-beli, ton, 5'

Naručen za kolektiv “100 dana” ovo je bio 54., od 100 kratkih dokumentaraca koji su bili prikazani online, jedan dnevno, u periodu koji je prethodio drugom krugu francuskih predsedničkih izbora. Film + 54 snimljen je u Atini krajem februara 2012. godine.

Dafne Heretakis živi/radi u Parizu a filmove pretežno snima u Atini.

+54

By Daphné Hérétakis

Greece, 2012, video, B/W, sound, 5'

Commissioned for the collective “100 jours” this was the 54th out of one hundred short documentaries broadcasted online, one per day, in the period leading to the 2nd round of the French presidential elections. + 54 was shot in Athens in the end of February 2012.

Daphné Hérétakis lives/works in Paris and films predominantly in Athens.

 

NEPOSLUŠNOST

Aleksandros Kontos

Grčka, 2011. godina, 16mm, kolor/crno-beli, nemi film, 6'

Protesti koji su se dogodili dana 23. februara 2011. godine, izmamili su na hiljade ljudi na ulice Atine. Policija rastavlja i odvaja masu i prisiljava je da polako napusti prostor ispred nekog objekta. Gde se to svi povlače? Kakva su naknadna razmišljanja o danima kao što su to ovi? Da li poruka neposlušnosti može da generiše stvaranje novih mogućnosti? Kuda se svi povlače? Kako se o ovome kasnije razmišlja? Da li poruka o neposlušnosti stvara nastanak novih mogućnosti? A.K.

 

DISOBEDIENCE

By Alexandros Kontos

Greece, 2011, 16mm, color & B/W, silent, 6'

The protests on 23-2-2011 brought thousands of people in the streets of Athens. The police dividing and splitting the crowds, forcing them to slowly leave the grounds.

Where does everyone retreat to? What are the afterthoughts on days like these? Could the message of disobedience generate the creation of new possibilities? A.K.

 

BEZ NASLOVA

Nikolas Strugof

Grčka, 2011. godina, super 8, kolor, nemi film, 4'

Snimljen jednom filmskom rolnom za samo jedno popodne, montaža je izvršena unutar kamere a filmsku traku je autor lično razvio sopstvenim rukama, ovaj film predstavlja mali komentar dešavanja snimljen sa atinskih zidova. Film je često prikazivan na tim istim zidovima koji se u filmu pojavljuju. Nikolas Strugof, koji je tada imao 15 godina, je srednjoškolac i filmski amater iz Atine.

 

UNTITLED

By Nikolas Strouggof

Greece, 2011, super 8, color, silent, 4'

Shot with a single roll of film in the space of one afternoon, edited in camera and hand developed by the filmmaker himself this is a small comment taken from the walls of Athens. The film has often been projected onto the very same walls that appear in it. Nikolas Strouggof, was 15 years old at the time, is a high school student and amateur filmmaker from Athens.

 

XXXIII

Theofanis De Lezioso

Grčka, 2011. godina, 16mm, crno-beli, ton, 8'

Glavni lik u filmu je mala bela mačka na motociklu. Prinuđena je da svoje organe održava u top formi da bi njena porodica mogla da zaradi najveći profit prodajući ih u pravo vreme. Ko god da se nađe u ovakvoj situaciji biće mu potreban savet kako da postupi.

Theofanis De Lezioso živi i meša hemikalije u Južnom delu Balkana.

 

XXXIII

By Theofanis De Lezioso

Greece, 2011, 16mm, B/W, sound, 8'

The film's main character is a small white cat on a motorcycle. She is forced to keep her organs in top condition so that her family can maximize profit by selling them at the right time. Anyone finding themselves in this predicament would need advice!

Theofanis de Lezioso lives and mixes chemicals in the southern Balkans.

 

NADAM SE DA OVO NEĆE DUGO TRAJATI JER SAM DANAS VEOMA

ZAUZETA I IMAM MALO VREMENA NA RASPOLAGANJU. OVO RADIM

SAMO ZBOG TOGA ŠTO STE MI DALI RAKIJU, MED I MASLINOVO ULJE

(* pročitati fusnotu o ovom nazivu)

Maria Theodoraki

Grčka/Ujedinjeno Kraljevstvo, 2011. godina, (video) kolor, ton, 5'

Kratka verzija video zapisa napornog procesa britanskog filmskog i video umetnika Džona Smita koji pokušava da naglas pročita naslov filma na savršenom grčkom jeziku, na način na koji bi to inače učinio autor ovog filma -- kome je Grčki maternji jezik. Složenost odnosa između Grčke i Evropske Unije ovde je tema koja se implicitno kazuje, pomoću samo nekolicine reči. Marija Theodoraki, rođena je 1977. godine u Atini. Živi u Velikoj Britaniji.

 

 

I HOPE THAT THIS WON'T TAKE LONG BECAUSE I AM VERY BUSY TODAY AND HAVE VERY LITTLE TIME TO SPARE. I AM ONLY DOING THIS BECAUSE YOU GAVE ME RAKI, HONEY AND OLIVE OIL (* read footnote about this title)

By Maria Theodoraki

Greece/UK 2011, (video) color, sound, 5'

Short version of video record of the strenuous process of British film and video artist John Smith trying to voice the work’s title in perfect Greek; the way a native speaker like the author of the work, would do. The complexity of the relationship between Greece and the European Union is implied here, through very few words. Maria Theodoraki, born in Athens in 1977, lives in the UK.

 

FILM ZARANJANJA

Natasa Efstathiadi

(projekcija na dva ekrana) Grčka, 2011. godina, 16mm, kolor, nemi film, 4'

Sa ekonomskim padom, ruku pod ruku, idu i emocionalni i moralni pad. Skakanje ili zaranjanje u

more takođe je pad ali je to siguran pad, zabavan je i može se ponoviti. (N.E.)

Natasa Efstathiadi je umetnica koja radi u Grčkoj. Završen za vreme šestodnevne radionice koja je bila opterećena događajima vezanim za krizu u Grčkoj, Film zaranjanja je lagano putovanje i u početku izgleda kao neangažovani film. Ali ubrzo ovaj predivan film koji je montiran unutar kamere prevazilazi sopstvenu ironiju, melanholiju i lepotu i pruža nam jedno saznanje koje je zaista oslobađajuće: i u padu je moguće pronaći nadu.

 

DIVING FILM

By Natasa Efstathiadi

(double screen) Greece, 2011, 16mm, color, silent, 4'

There is an emotional and ethical fall that goes along with the economic one. A dive in the sea is also a fall but it is safe, it is fun and can be repeated. N.E. Natasa Efstathiadi is an artist working in Greece. Completed during a 6 days workshop which was charged with the events of the Greek crisis, Diving Film is a mellow ride and appears disengaged at first. But soon enough this beautifully in-camera-edited film bypasses its own irony, melancholy and beauty and makes a liberating point: there is also hope in a fall.

 

NAKON ZAVRŠETKA NOĆI

Michel Balague

Grčka/Nemačka, 2011. godina, 16mm, kolor, ton, 3'

Nakon razarajućeg haosa, noć nam se čini beskrajnom. Svetla se pojavljuju i donose nadu. Ova nada dostići će svoj vrhunac kada će višestruke superimpozicije sunca, realizovanje 16mm kamerom, prosvetliti pojedince ispred najstarijeg parlamenta na svetu. (M.B.)

Mišel Balagi (Michel Balague) je filmski stvaralac i laborant, trenutno živi u Berlinu.

 

AFTER THE END OF THE NIGHT

By Michel Balague

Greece/Germany, 2011, 16mm, color, 3'

After a destructive chaos, the night seems endless. Lights appear and bring promise. This hope will come to a climax where multiple 16mm super-impositions of the sun will enlighten individuals in front of the world's oldest parliament. M.B.

Michel Balague is filmmaker and lab worker, currently living in Berlin.

 

MERE ŠTEDNJE

Guillaume Cailleau i Ben Russel

Grčka/SAD/Nemačka, 2011. godina, 16mm, kolor, nemi film, 8'

Portret atinskog kraja Egzarhija (Exarchia) realizovan filmsko-laboratorijskim postupkom odvajanja boje: u mestu gde se pesnice podižu poput mnogih stubova Partenona, ovo je film o površinama - o grafitima ispisanim mermernim ulicama i gradskim zidinama oblepljenim žitom. Autori filma su boravili u Artini na radionici pod nazivom Rukama po filmu (Hand Over Cinema), održanom u septembru 2011.g., gde su pored realizacije svog filma ispomagali lokalnu laboratoriju i radionicu u obuci filmskih stvaralaca. (prim. prev. Ovde se radi o ručnoj izradi filmova bez upotrebe kamere; projekat realizovale grupe LabA iz Atine i Labor Berlin, iz Berlina )

 

AUSTERITY MEASURES

By Guillaume Cailleau and Ben Russel

Greece/USA/Germany, 2011, 16mm, color, silent, 8'

A color-separation portrait of the Exarchia neighborhood of Athens: In a place where fists are raised like so many columns in the Parthenon, this is a film of surfaces – of grafittied marble streets and wheat-pasted city walls. GC and BR visited Athens for the workshop Hand Over Cinema in September 2011, where besides making their own film they helped the local lab to train other filmmakers.

 

FERMATA 2

Yiorgos Koureleas

Grčka, 2011. godina, super 8, kolor, nemi film, 4'

Poseta selu, povratak korenima. Ovaj ručno razvijeni film, koji je snimljen postupkom montaže unutar kamere, bio je prvi kontakt ovog filmskog stvaraoca sa celuloidnom filmskom trakom.

Yiorgos Koureleas rođen je 1985. godine, filmski je reditelj, živi i radi u Atini.

 

FERMATA 2

By Yiorgos Koureleas

Greece, 2011, super 8, color, silent, 4'

A visit to the country side, a return to the roots. Captured is a gaze of hope for something that none of us would want to lose. Hand processed and edited in camera, this was the filmmaker's first contact with celluloid film.

Yiorgos Koureleas, born in 1985, is a film director, he lives and works in Athens.

 

Prevod/Translation: Mihana Ristić i Mihailo RistićVrste materijala u arhivi: Fotografija, Plakat Audio snimak

Signature: Ft/12/12; Pl/12/12; A/12/12