26. 12. 2012.| Forum

Среда 26. 12. у 19:00, Студио 26

Психолошке теме

НАРКОМАНИЈА КАО ДРУШТВЕНА ИГРА

Говори Мирослав Ивановић

 

Наркоманија представља употреебу природних или синтетичких супстанци којој прибегавају људи са циљем да постигну уживање, достигну срећу и екстатичка стања, или одговоре на тај начин на питање о смислу живота. Саме ове супстанце су токсичне за централни нервни систем и њихова дужа употреба ствара зависност угрожавајући здравље. Наркоманија је вишеслојан и вишедимензионалан феномен који може да се изучава са више аспеката: медицинског психолошког, социолошког, правног и криминолошког. Сваки од ових аспеката пружа део објашњења овог сложеног феномена, али се он не може свести ни на један апсект засебно. Ни један аспект, наиме, не исцрпљује сам по себи феномен наркоманије. То значи да решење тешког проблема наркоманије не можемо очекивати само од једне врсте специјалиста, рецимо лекара, већ се на решавању овога проблема морају ангажовоати различити спцијалисти и оно мора имати шири друштвени контекст.

Мирослав ИвановићVrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/12/12