24. 12. 2012.| Forum

Понедељак 24. 12. у 19:00, Мала сала

Политиколошке теме

ГЛУВО ДОБА

Демократије у Србији

Представљање књиге Маринка Вучинића

Учествују:

 

Ова књига је збирка текстова насталих као резултат анализе основних политичких и друштвених процеса у развоју савремене демократије у Србији. Демократија у нашем транзицоном друштву је неконсолидована и надзирана а очигледна је доминација партокатског начина владавине, која је највећи узрок разарања демократског потенцијала у наше друштву. Зато је у овој књизи велики број текстова посвећен аналаизи деловања и функционисања странака и односу гвозедног закона олигархије и демократије који је преовлађујући у нашем не само партијском животу. Ова књига је својеврсна хроника нашег политичког живота, доминантне политичке културе и менталитета, њена замисао је у реафирмацији основних демократиских начела и идеала чије је остварење  темељна залога и услов да демократија може функционисати као политички и институционални систем.

Маринко Вучинић

 Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/12/12