5. 12. 2012.| Forum

Среда 5. 12. у 19:00, Студио 26

Религијске теме

МОНОТЕИЗАМ

Говори Жељко Познановић

 

Филозофски гледано, разликују се појмови монизма и монотезима, те пантеизма и монотеизма. У историјским токовима су се уобличили различити облици монотеизма, попут хришћанства, јудаизма, ислама, итд. У примордијалном монотеизму који је урођен урођен човековој свести, и деградацији истог у разноликим видовима као што су анимизам, политеизам и сл. дешавају се бројни парадокси. Нарочито је важно како се монотеизам испољава у животу и животној филозофији човека и друштва. Важан је, такође, и однос монотеизма и природног права, те питање да ли је природно право могуће ускладити са монотеизмом и које су границе природног права.

Жељко ПознановићVrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/12/12