3. 12. 2012.| Forum

Понедељак 3. 12. у 19:00, Мала сала

Алтернативне теме

ОСВАЈАЊЕ СЛОБОДЕ

Ратови будућности

Говори Светозар Радишић

 

Када је реч о наоружаним облицима агресије јасно је да они само условно могу бити војна тема, будући да се превасходно односе на проблеме цивилног дела друштва. Уосталом, оружане снаге не могу, јер немају средства и начина, бранити државу од економског, информатичког, психолошког, или, на пример, од културолошког напада. Тежиште ратовања померено је у последњој деценији 20. века ка доследној примени принципа да је најбоља стретегија савладати непријатеља без борбе. И да се суштина вођења рата  налази на месту где су отклоњени облици незнања. Савремени агресор чини све да изнутра разбије државу коју напада а војну силу држи у приправности попут Дамокловог мача, као сталну претњу и каткад је примењује невољно, тек када ненаоружаним обликом интервенције не успе да оствари своје интересе и постављене циљеве.

Светозар РадишићVrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/12/12