ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2005

7 - 11. decembar 2005.

 

Subota 10.12. u 14:00

Sala za sednice

OKRUGLI STO: MREŽE

( I deo )

 

Učesnici: Ron Sluik, Alberto de Mikele, Tomislav Gotovac, Jovan Jovanović, Biljana Tanurovska, Tomaž Pavković, Goran Škofić, Simon Bogojević Narat, Marina Kožul, Neri Musa, Miodrag Milošević, Aleksandra Sekulić, Boško Prostran, Miroslav Sretenović, Mihailo Ristić. 

"/> Okrugli sto: Mreže ( I deo )
10. 12. 2005.| Akademski filmski centar

ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2005

7 - 11. decembar 2005.

 

Subota 10.12. u 14:00

Sala za sednice

OKRUGLI STO: MREŽE

( I deo )

 

Učesnici: Ron Sluik, Alberto de Mikele, Tomislav Gotovac, Jovan Jovanović, Biljana Tanurovska, Tomaž Pavković, Goran Škofić, Simon Bogojević Narat, Marina Kožul, Neri Musa, Miodrag Milošević, Aleksandra Sekulić, Boško Prostran, Miroslav Sretenović, Mihailo Ristić. Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/12/05, A/11-12/05