"Dvorišni razgovori: BRANKO VUČIĆEVIĆ" - 

Prilozi za istoriju YU filma i politpornografije

 

Gosti: Branko Vučićević, Dragomir Zupanc, Radmila Radaković, Dušan Makavejev, Želimir Žilnik

 

Prikazivanje TV emisije o Branku Vučićeviću, koja je realizovana u produkciji RTS-a i emitovana ove godine, a potom razgovor sa gostima.

"/>
16. 11. 2005.| Akademski filmski centar

Sreda 16. 11. u  20:30

Mala sala

"Dvorišni razgovori: BRANKO VUČIĆEVIĆ" - 

Prilozi za istoriju YU filma i politpornografije

 

Gosti: Branko Vučićević, Dragomir Zupanc, Radmila Radaković, Dušan Makavejev, Želimir Žilnik

 

Prikazivanje TV emisije o Branku Vučićeviću, koja je realizovana u produkciji RTS-a i emitovana ove godine, a potom razgovor sa gostima.



Vrste materijala u arhivi: Fotografija, Plakat Audio snimak

Signature: Ft/11/05, A/11-12/05, Pl/AFC/11/05