Istorija filmske režije

 

Petak 28. 10. u 19:30

Mala sala

BASTER KITON ili VELIKO KAMENO LICE

( II deo )

 

Uvodna reč: Nikola Stojanović,

redovni profesor istorije i teorije filma na FDU i Akademiji umetnosti u Novom Sadu

 

Uz Čarlija Čaplina, Baster Kiton smatra se neponovljivom ikonom slepstik komedije. Poreklo komike je istovetno, kao i sposobnost za akrobatske geg-improvizacije, ali je karakter Kitonovog junaka i stil njegove komike bitno drugačiji. U pitanju je lice od kamena, lice koje se ne smeje; pasivan, otuđen junak, ograničenog gesta i mehaničkih kretnji, rezigniranog pogleda; jednom reči veliki tužni usamljenik, sam protiv svih. Ali uporan i nesalomljiv. Kao i u slučaju Čaplina, njegova karijera sastoji se iz dve faze: u prvoj je radio na kratkometražnim filmovima (takozvane dvočinke, između 20 i 30 minuta), a u drugoj na dugometražnim filmovima. Ovaj ciklus bi imao dva dela. Prvi bi obuhvatio skoro sve filmove iz prve faze, u kojoj je on ostvario preko 30 uloga.Od toga, prvih 12 filmova nastaju u saradnji sa veoma popularnim debeljucom, komičarem po imenu Rosko Feti Arbakl, a u ostalim Kiton, nastupa samostalno. Drugi deo čine njegovi dugometražni filmovi, kao što su General, Snimatelj ili Parobrod Bil, koji predstavljaju remek-dela nemog filma.

 

Dugometražni filmovi:

Our Hospitality (1923.) 74 min.

Sherlock, Jr. (1924.) 44 min.

"/> Baster Kiton ili Veliko kameno lice ( II deo)
28. 10. 2005.| Filmski program

Alternativni bioskop

13 - 31. 10. u 19:30

Mala sala

Istorija filmske režije

 

Petak 28. 10. u 19:30

Mala sala

BASTER KITON ili VELIKO KAMENO LICE

( II deo )

 

Uvodna reč: Nikola Stojanović,

redovni profesor istorije i teorije filma na FDU i Akademiji umetnosti u Novom Sadu

 

Uz Čarlija Čaplina, Baster Kiton smatra se neponovljivom ikonom slepstik komedije. Poreklo komike je istovetno, kao i sposobnost za akrobatske geg-improvizacije, ali je karakter Kitonovog junaka i stil njegove komike bitno drugačiji. U pitanju je lice od kamena, lice koje se ne smeje; pasivan, otuđen junak, ograničenog gesta i mehaničkih kretnji, rezigniranog pogleda; jednom reči veliki tužni usamljenik, sam protiv svih. Ali uporan i nesalomljiv. Kao i u slučaju Čaplina, njegova karijera sastoji se iz dve faze: u prvoj je radio na kratkometražnim filmovima (takozvane dvočinke, između 20 i 30 minuta), a u drugoj na dugometražnim filmovima. Ovaj ciklus bi imao dva dela. Prvi bi obuhvatio skoro sve filmove iz prve faze, u kojoj je on ostvario preko 30 uloga.Od toga, prvih 12 filmova nastaju u saradnji sa veoma popularnim debeljucom, komičarem po imenu Rosko Feti Arbakl, a u ostalim Kiton, nastupa samostalno. Drugi deo čine njegovi dugometražni filmovi, kao što su General, Snimatelj ili Parobrod Bil, koji predstavljaju remek-dela nemog filma.

 

Dugometražni filmovi:

Our Hospitality (1923.) 74 min.

Sherlock, Jr. (1924.) 44 min.Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/10/05, A/09-10/05