Avangardni film za početnike

FILMOVI DZIGE VERTOVA

II deo

 

Govore: Marko Babac, Vladimir Petrić

 

U drugom delu predstavljanja ruskog autora Dzige Vertova, biće prikazan poslednji veliki Vertovljev film: Tri pesme o Lenjinu, kojeg će najaviti i komentarisati profesor Marko Babac. Profesor Vladimir Petrić će potom dati svoju analizu jednog od najznačajnijih filmova u istoriji: Čovek sa filmskom kamerom.

 

19:00

Tri pesme o Lenjinu

1934, 57 min.

Uvodna reč: prof. Marko Babac

 

20:30

Analiza filma

Čovek sa filmskom kamerom

1929.

prof. Vlada Petrić

"/> Filmovi Dzige Vertova II deo
14. 9. 2005.| Akademski filmski centar

Sreda 14.9. u 19:00 i 20:30

Mala sala

Avangardni film za početnike

FILMOVI DZIGE VERTOVA

II deo

 

Govore: Marko Babac, Vladimir Petrić

 

U drugom delu predstavljanja ruskog autora Dzige Vertova, biće prikazan poslednji veliki Vertovljev film: Tri pesme o Lenjinu, kojeg će najaviti i komentarisati profesor Marko Babac. Profesor Vladimir Petrić će potom dati svoju analizu jednog od najznačajnijih filmova u istoriji: Čovek sa filmskom kamerom.

 

19:00

Tri pesme o Lenjinu

1934, 57 min.

Uvodna reč: prof. Marko Babac

 

20:30

Analiza filma

Čovek sa filmskom kamerom

1929.

prof. Vlada PetrićVrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/09/05, A/09-10/05