ISTORIJA AVANGARDNOG FILMA ZA POČETNIKE

 

Govore: Vlada Petrić, Marko Babac

 

DZIGA VERTOV

Dziga Vertov (Denis Abramovič, kasnije promenjeno u Arkadijevič, Kaufman,1896.-1954).

Rođen je u Petrogradu, u porodici jevrejskog knjižara. 1916. upisuje se na petrogradski Institut za psihoneurologiju, i u vreme snažnog uticaja futurističkih i formalističkih teorija u Rusiji, u svojim proučavanjima ljudske percepcije pokušava da stvori nove forme zvučnih efekata. Sebi smišlja "ratno ime" Dziga Vertov. Vertov i njegova buduća žena Elisaveta Svilova, sa drugim autorima osnivaju grupu Kinoki. 1922. i 1923. objavljuje brojne tekstove koji suprotstavljaju Kinoke ostalim grupama, usled njihovog odbijanja  "inscenacije filma" i shvatanja filma kao beleženja stvarnog sveta. Propagirao je primat kamere (Kino-oko) nad ljudskim okom, smatrao je kameru za nevinu mašinu koja može da snimi đivot kakav jeste, bez estetskih obzira i subjektivnih upliva, i koja može vizuelni haos punoće sveta organizovati u objektivni skup slika.

 

15.00

ČOVEK SA FILMSKOM KAMEROM,

68:00, 1929.

muzika: Michael Nyman, 2002.

16.30

ČOVEK SA FILMSKOM KAMEROM,

68:00, 1929.

muzika: Chris Marker

18.00

Uvodna reč: prof. Vlada Petrić

ČOVEK SA FILMSKOM KAMEROM,

68:00, 1929.

19:30

Završna reč profesora

Vlade Petrića sa projekcijom

sekvenci koje je on ozvučio

20:30

Uvodna reč: Marko Babac

ŠESTI DEO SVETA, 60 min, 1926.

muzika: Donald Sosin, 2004.

"/> Istorija avangardnog filma za početnike
7. 6. 2005.| Akademski filmski centar

Sreda 7.6. u 15:00

Mala sala

ISTORIJA AVANGARDNOG FILMA ZA POČETNIKE

 

Govore: Vlada Petrić, Marko Babac

 

DZIGA VERTOV

Dziga Vertov (Denis Abramovič, kasnije promenjeno u Arkadijevič, Kaufman,1896.-1954).

Rođen je u Petrogradu, u porodici jevrejskog knjižara. 1916. upisuje se na petrogradski Institut za psihoneurologiju, i u vreme snažnog uticaja futurističkih i formalističkih teorija u Rusiji, u svojim proučavanjima ljudske percepcije pokušava da stvori nove forme zvučnih efekata. Sebi smišlja "ratno ime" Dziga Vertov. Vertov i njegova buduća žena Elisaveta Svilova, sa drugim autorima osnivaju grupu Kinoki. 1922. i 1923. objavljuje brojne tekstove koji suprotstavljaju Kinoke ostalim grupama, usled njihovog odbijanja  "inscenacije filmai shvatanja filma kao beleženja stvarnog sveta. Propagirao je primat kamere (Kino-oko) nad ljudskim okom, smatrao je kameru za nevinu mašinu koja može da snimi đivot kakav jeste, bez estetskih obzira i subjektivnih upliva, i koja može vizuelni haos punoće sveta organizovati u objektivni skup slika.

 

15.00

ČOVEK SA FILMSKOM KAMEROM,

68:00, 1929.

muzika: Michael Nyman, 2002.

16.30

ČOVEK SA FILMSKOM KAMEROM,

68:00, 1929.

muzika: Chris Marker

18.00

Uvodna reč: prof. Vlada Petrić

ČOVEK SA FILMSKOM KAMEROM,

68:00, 1929.

19:30

Završna reč profesora

Vlade Petrića sa projekcijom

sekvenci koje je on ozvučio

20:30

Uvodna reč: Marko Babac

ŠESTI DEO SVETA, 60 min, 1926.

muzika: Donald Sosin, 2004.Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/06/05, A/4-6/05