12. 11. 2012.| Forum

Ponedeljak 12. 11. u 19:00, Mala sala

Međunarodne teme

IDENTITET EVROPE

Budućnost muslimana u Evropskoj uniji

Predstavljanje knjige Zorana Miloševića

Govore: Rade Božović, Momčilo Subotić i autor

 

Šta je problem sa islamom? Agresivnost i nepokolebljivo nametanje, po svaku cenu i u svim okolnostima, svog stila života i sistema vrednosti. Čak i u državi domaćina, pa čak i kada je taj sistem slabiji i manje human i vredan od drugih. Jednostavno, u susretu sa islamom i muslimanima, čovek se zapita zašto nema promena u skladu sa vremenom, reformi i otklanjanja očiliglednih nedostataka u delu islamske kulture? Odbacujući islam u liberalnoj demokratiji  ljudi nemaju drugih mogućnosti osim da naprave grešku i „pobegnu“ od muslimana, dozvoljavajući da stvaraju geta. No, ta se geta šire, stvarajući u vremenu i prostoru koncentrične krugove ka periferiji. Tim se stvaraju uslovi da u tim getima ne važe državni zakoni već se teži uspostavljanju šerijata. Sledeći korak može biti zahtev za uspostavljanjem autonomije osvojene teritorije i dalje širenje...

Zoran Milošević  Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/11/12