SAVREMENI BRAZIL - LATINSKA AMERIKA DANAS

 

Govori: David Dašić

 

Socijalnoekonomske i političke promene na južnoameričkom kontinentu

"/> Savremeni Brazil - Latinska Amerika danas
30. 11. 2006.| Forum

Četvrtak 30.11. u 19:00

Studio 26

Međunarodne teme

SAVREMENI BRAZIL - LATINSKA AMERIKA DANAS

 

Govori: David Dašić

 

Socijalnoekonomske i političke promene na južnoameričkom kontinentuVrste materijala u arhivi: Fotografija, Plakat Audio snimak

Signature: Ft/11-12/06, A/06-12/06, Pl/Fo/11/06