VIDEOGRAFIJA REGIONA

Makedonski video art 1985 / 2005

 

Gosti: Zlatko Teodosijevski, Nacionalna galerija Makedonije, i Evgenija Teodosijevska

 

Akademski filmski centar / Akedemski kino klub predstavljanjem DVD izdanja Makedonski video art 1985 - 2005 nastavlja seriju prezentacija, predavanja i projekcija pod nazivom Videografija regiona, koja ima za cilj da pruži uvid u aktuelna istraživanja i projekte na polju videa i novih medija u regionu.

Nacionalna galerija Makedonije izdala je 2005. godine DVD antologiju Makedonski video art 1985 - 2005, koja obuhvata dvanaest radova makedonskih autora. 

"/> Makedonski video art 1985 / 2005
25. 9. 2006.| Akademski filmski centar

Ponedeljak 25.9. u 20:00

Mala sala

VIDEOGRAFIJA REGIONA

Makedonski video art 1985 / 2005

 

Gosti: Zlatko Teodosijevski, Nacionalna galerija Makedonije, i Evgenija Teodosijevska

 

Akademski filmski centar / Akedemski kino klub predstavljanjem DVD izdanja Makedonski video art 1985 - 2005 nastavlja seriju prezentacija, predavanja i projekcija pod nazivom Videografija regiona, koja ima za cilj da pruži uvid u aktuelna istraživanja i projekte na polju videa i novih medija u regionu.

Nacionalna galerija Makedonije izdala je 2005. godine DVD antologiju Makedonski video art 1985 - 2005,koja obuhvata dvanaest radova makedonskih autora. Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/09/06, A/06-12/06