VIDEOGRAFIJA REGIONA AKSIOMA (Ljubljana),

Intermedijska umetnost

Taktika, Strategija, Negacija, Moć

 

Prezentacija: Davide Grasi

(Davide Grassi)

 

Akademski filmski centar / Akademski kino klub predstavljanjem Aksioma Instituta za savremenu umetnost iz Ljubljane počinje seriju prezentacija, predavanja i projekcija pod nazivom Videografija regiona, koja ima za cilj da pruži uvid u aktuelna istraživanja i projekte na polju videa i novih medija u regionu.

 

Koordinator projekta: Aleksandra Sekulić

"/> Videografija regiona AKSIOMA (Ljubljana), Intermedijska umetnost
8. 6. 2006.| Akademski filmski centar

Četvrtak 8.6. u 19:30

Mala sala

VIDEOGRAFIJA REGIONA AKSIOMA (Ljubljana),

Intermedijska umetnost

Taktika, Strategija, Negacija, Moć

 

Prezentacija: Davide Grasi

(Davide Grassi)

 

Akademski filmski centar / Akademski kino klub predstavljanjem Aksioma Instituta za savremenu umetnost iz Ljubljane počinje seriju prezentacija, predavanja i projekcija pod nazivom Videografija regiona, koja ima za cilj da pruži uvid u aktuelna istraživanja i projekte na polju videa i novih medija u regionu.

 

Koordinator projekta: Aleksandra Sekulić
Vrste materijala u arhivi: Fotografija, Plakat Audio snimak

Signature: Ft/06/06, A/06-12/06, Pl/AFC/06/06