ALTERNATIVE FILM VIDEO 2006

 

Festival novog filma i videa ALTERNATIVE FILM VIDEO 2006 biće održan u Domu kulture ‚‚Studentski grad" od 6. do 10. 12. 2006. u organizaciji Akademskog kino kluba/Akademskog filmskog centra. Festival će i ove godine okupiti autore i teoretičare iz oblasti filma, videa i novih medija, iz regiona i iz Evrope.

Ove godine tema Festivala je Laboratorija, pa će se na Okruglom stolu Festivala i u pratećim programima razmatrati nove mogućnosti produkcije i istraživanja.

 

Festival su pomogli:

Ministarstvo kulture i medija Republike Srbije

Sekretarijat za kulturu Skupštine grada Beograda

Francuski kulturni centar u Beogradu

ITV Communications/Panasonic

 

Detaljni program i sve eventualne izmene biće objavljene na 

www.alternativefilmvideo.org

"/> ALTERNATIVE film/video 2006
6. 12. 2006.| Akademski filmski centar

6 - 10.12. 2006.

Festival alternativnog filma

ALTERNATIVE FILM VIDEO 2006

 

Festival novog filma i videa ALTERNATIVE FILM VIDEO 2006 biće održan u Domu kulture ‚‚Studentski grad" od 6. do 10. 12. 2006. u organizaciji Akademskog kino kluba/Akademskog filmskog centra. Festival će i ove godine okupiti autore i teoretičare iz oblasti filma, videa i novih medija, iz regiona i iz Evrope.

Ove godine tema Festivala je Laboratorija, pa će se na Okruglom stolu Festivala i u pratećim programima razmatrati nove mogućnosti produkcije i istraživanja.

Festival su pomogli:

Ministarstvo kulture i medija Republike Srbije

Sekretarijat za kulturu Skupštine grada Beograda

Francuski kulturni centar u Beogradu

ITV Communications/Panasonic

 

Detaljni program i sve eventualne izmene biće objavljene na 

www.alternativefilmvideo.orgVrste materijala u arhivi: Fotografija Katalog, Plakat

Signature: A/06-12/06 Pl/AFC/12/06 Ka/AFC/12/06 Ft/11-12/06


Katalog