Uroš Dojčinović i Gudači Sv. Đorđa


Izvođači su Kraljevski gudači Sv.Đordja sa Urošem Dojčinovićem kao solistom na gitari. Program koncerta obuhvata pratnju soliste u nekih 5-6 kompozicija za gitaru i gudače (oko pola sata) a drugih pola sata orkestar izvodi svoj program, popularnijih melodija klasike (Vivaldi, Mozart, Verdi...).

http://www.youtube.com/watch?v=MY5CmE-KoiM

"/> Koncert Uroš Dojčinović i Gudači Sv. Đorđa
31. 10. 2011.| Muzički program

Ponedeljak 31. 10. u 20:00

Velika sala
Uroš Dojčinović i Gudači Sv. Đorđa


Izvođači su Kraljevski gudači Sv.Đordja sa Urošem Dojčinovićem kao solistom na gitari. Program koncerta obuhvata pratnju soliste u nekih 5-6 kompozicija za gitaru i gudače (oko pola sata) a drugih pola sata orkestar izvodi svoj program, popularnijih melodija klasike (Vivaldi, Mozart, Verdi...).
 Vrste materijala u arhivi: Fotografija Katalog, Plakat Audio snimak

Signature: A/06-10/11 Ft/10/11