KA NOVOJ KULTURNOJ POLITICI

 

Govore: Kosta Andrejević, Vesna Đukić-Dojčinović, Biljana Ramić, Natalija Macura

 

Zadužbina će predstaviti dva aktuelna izdanja iz oblasti kulturne politike: Reorganizaciju ustanova kulture, priređenu doktorsku disertaciju Biljane Ramić i Kulturnu politiku u oblasti muzike, priređeni magistarski rad Natalije Macure. Dr Biljana Ramić analizira pronalaženje najefikasnijeg načina organizacione rekonstrukcije ustanova kulture u tranziciji, koje moraju da se reorganizuju prilikom suočavanja sa neizbežnim pritiskom da smanje svoju finansijsku zavisnost od države tako što će postajati sposobne i za samofinansiranje i za veću autonomiju u odlučivanju i upravljanju. Utvrđen je opšti model novog načina funkcionisanja koji se može primeniti na mnogobrojne ustanove kulture - model institucionalnog i organizacionog razvoja. Autor se zalaže za uvođenje ‚‚bottom-up" pristupa u kreiranju kulturne politike.

Mr Natalija Macura istražuje instrumentalne društvene i kulturalne mehanizme organizacije i razvoja muzičkog života u Beogradu i Srbiji. Ovo je prvi naučni rad koji se bavi kadrovskom politikom u institucijama obrazovanja, kulture i medija u oblasti muzike.

"/> Ka novoj kulturnoj politici
25. 5. 2006.| Biblioteka

Četvrtak 25.5. u 19:00

Mala sala

Promocija novih izdanja Zadužbine "Andrejević"

KA NOVOJ KULTURNOJ POLITICI

 

Govore: Kosta Andrejević, Vesna Đukić-Dojčinović, Biljana Ramić, Natalija Macura

 

Zadužbina će predstaviti dva aktuelna izdanja iz oblasti kulturne politike: Reorganizaciju ustanova kulture, priređenu doktorsku disertaciju Biljane Ramić i Kulturnu politiku u oblasti muzike, priređeni magistarski rad Natalije Macure. Dr Biljana Ramić analizira pronalaženje najefikasnijeg načina organizacione rekonstrukcije ustanova kulture u tranziciji, koje moraju da se reorganizuju prilikom suočavanja sa neizbežnim pritiskom da smanje svoju finansijsku zavisnost od države tako što će postajati sposobne i za samofinansiranje i za veću autonomiju u odlučivanju i upravljanju. Utvrđen je opšti model novog načina funkcionisanja koji se može primeniti na mnogobrojne ustanove kulture - model institucionalnog i organizacionog razvoja. Autor se zalaže za uvođenje ‚‚bottom-up" pristupa u kreiranju kulturne politike.

Mr Natalija Macura istražuje instrumentalne društvene i kulturalne mehanizme organizacije i razvoja muzičkog života u Beogradu i Srbiji. Ovo je prvi naučni rad koji se bavi kadrovskom politikom u institucijama obrazovanja, kulture i medija u oblasti muzike.
Vrste materijala u arhivi: Fotografija, Plakat Audio snimak

Signature: Ft/05/06, A/04-05/06, Pl/Bi/05/06