NOVI BEOGRAD - DODIR NOVOG

MARGINALIJE O NOVOM BEOGRADU

Da li je Novi Beograd stvarni ili izmišljeni grad?

 

Govori: arh. Branko Bojović

 

Novi Beograd je futuristički poligon Beograda. U mnogo čemu taj deo dvomilionskog grada izaziva znatiželju njegovih žitelja. Budućnost zavisi od investicionih ciklusa i imaginacije arhitekata.

Rasprave ne prestaju.

Razgovara se o starim strukturama života nastalim na počecima njegovog novobeogradskog razvoja. Sve više se razgovara o raznim aspektima života u Studentskom gradu.

"/> Marginalije o Novom Beogradu
29. 5. 2006.| Forum

Ponedeljak 29.5. u 19:00

Mala sala

NOVI BEOGRAD - DODIR NOVOG

MARGINALIJE O NOVOM BEOGRADU

Da li je Novi Beograd stvarni ili izmišljeni grad?

 

Govori: arh. Branko Bojović

 

Novi Beograd je futuristički poligon Beograda. U mnogo čemu taj deo dvomilionskog grada izaziva znatiželju njegovih žitelja. Budućnost zavisi od investicionih ciklusa i imaginacije arhitekata.

Rasprave ne prestaju.

Razgovara se o starim strukturama života nastalim na počecima njegovog novobeogradskog razvoja. Sve više se razgovara o raznim aspektima života u Studentskom gradu.Vrste materijala u arhivi: Fotografija, Plakat Audio snimak

Signature: Ft/05/06, A/04-05/06, Pl/Fo/05/06