KARL MARKS - PROTAGONISTA GLOBALIZACIJE

Marksova životna dilema - "Kapital" ili "Internacionala"?

 

Govori: Živojin Rakočević

 

Marks je kod nas naglo zaboravljen, iako je na evropskom i globalnom Zapadu i dalje jedan od najuvažavanijih mislilaca. Klatno je pomereno u stranu, pa se veliki Marksov doprinos razvoju evropskog mišljenja bezrazložno zanemaruje. Jedan od motiva za marginalizovanje Marksovog opusa je u tranzicionoj euforiji u kojoj se ispoljila težnja radikalnog raskida sa svim sponama prošlosti.

"/> Karl Marks - protagonista globalizacije
9. 5. 2006.| Forum

Utorak 9.5. u 19:00

Studio 26

Globalizacija i tranzicija

KARL MARKS - PROTAGONISTA GLOBALIZACIJE

Marksova životna dilema - "Kapital" ili "Internacionala"?

 

Govori: Živojin Rakočević

 

Marks je kod nas naglo zaboravljen, iako je na evropskom i globalnom Zapadu i dalje jedan od najuvažavanijih mislilaca. Klatno je pomereno u stranu, pa se veliki Marksov doprinos razvoju evropskog mišljenja bezrazložno zanemaruje. Jedan od motiva za marginalizovanje Marksovog opusa je u tranzicionoj euforiji u kojoj se ispoljila težnja radikalnog raskida sa svim sponama prošlosti.Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/05/06, A/04-05/06