MAGIJA U NEOKORTIKALNOM RATU

 

Govori: Svetozar Radišić

 

Neokortikalni rat se zasniva na metodama subliminalnog dejstva koja izazivaju efekte kojih objekti u statusu protivnika i žrtve, najčešće nisu ni svesni. Novi vidovi ponašanja u sukobima zasnivaju se na najnovijim naučnim istraživanjima stanja svesti i neurološkog aparata.

"/> Magija u neokortikalnom ratu
4. 5. 2006.| Forum

Četvrtak 4.5. u 19:00

Studio 26

Međunarodne teme

MAGIJA U NEOKORTIKALNOM RATU

 

Govori: Svetozar Radišić

 

Neokortikalni rat se zasniva na metodama subliminalnog dejstva koja izazivaju efekte kojih objekti u statusu protivnika i žrtve, najčešće nisu ni svesni. Novi vidovi ponašanja u sukobima zasnivaju se na najnovijim naučnim istraživanjima stanja svesti i neurološkog aparata.Vrste materijala u arhivi: Fotografija, Plakat Audio snimak

Signature: Ft/05/06, A/04-05/06, Pl/Fo/05/06