CIKLUS PREDAVANJA

Novi Beograd - dodir novog

KAKO JE NASTAO DOM KULTURE STUDENTSKI GRAD

 

Govori i prikazuje: arh. Milan J. Mitrović, projektant ansambla zgrada Doma

 

Dom kulture "Studentski grad" je posebna arhitektonska celina "grada u gradu". Elegantno komponovan ansambl zgrada tvori redak novo/beogradski ambijent koji je bogato zasićen studentskom vrevom. Tvorac projekta Doma kulture, arh. Milan Mitrović će zainteresovanima pružiti saznanja kojim kreativnim putevima se kretao od prve zamisli, preko detaljnog projekta, sve do pune realizacije programskog ambijenta buduće institucije studentske kulture.

"/> Kako je nastao Dom kulture Studentski grad
27. 2. 2006.| Forum

Ponedeljak 27.2. u 19:00

Mala sala

CIKLUS PREDAVANJA

Novi Beograd - dodir novog

KAKO JE NASTAO DOM KULTURE STUDENTSKI GRAD

 

Govori i prikazuje: arh. Milan J. Mitrović, projektant ansambla zgrada Doma

 

Dom kulture "Studentski grad" je posebna arhitektonska celina "grada u gradu". Elegantno komponovan ansambl zgrada tvori redak novo/beogradski ambijent koji je bogato zasićen studentskom vrevom. Tvorac projekta Doma kulture, arh. Milan Mitrović će zainteresovanima pružiti saznanja kojim kreativnim putevima se kretao od prve zamisli, preko detaljnog projekta, sve do pune realizacije programskog ambijenta buduće institucije studentske kulture.Vrste materijala u arhivi: Fotografija, Plakat Audio snimak

Signature: Ft/02/06; A/02 II/06; Pl/Fo/02/06