NAVIJAČKI FOLKLOR OD OBREDA DO SPEKTAKLA

(problem nacionalnog i internacionalnog)

 

Govori: Stipe Skoče, apsolvent etnomuzikologije na FMU u Beogradu

 

Navijačka potkultura na prostoru bivše SFRJ konstituiše se i razvija od sredine 80-ih godina do danas. Ovaj problem bio je tema raznih kulturoloških, socioloških i politikoloških studija. Na prostorima bivše Jugoslavije, do sada nije poznato da je neko ovaj problem pokušao da rasvetli sa etnomuzikološkog stanovišta.

Skandiranja i parole upotrebljavane na mitinzima i sportskim manifestacijama u SFRJ su prisutne i danas, a i svakim danom stvaraju se nove, prateći razna društvena, prvenstveno politička, događanja. Takođe, košarkaška utakmica posmatrana je i kao poseban muzičko-scenski spektakl, a cilj je bio da se među elementima spektakla identifikuju oni koji bi mogli da se tumače kao ritualni.

"/> Navijački folklor od obreda do spektakla
28. 2. 2006.| Muzički program

Utorak 28.2. u 19:00

Mala sala

NAVIJAČKI FOLKLOR OD OBREDA DO SPEKTAKLA

(problem nacionalnog i internacionalnog)

 

Govori: Stipe Skoče, apsolvent etnomuzikologije na FMU u Beogradu

 

Navijačka potkultura na prostoru bivše SFRJ konstituiše se i razvija od sredine 80-ih godina do danas. Ovaj problem bio je tema raznih kulturoloških, socioloških i politikoloških studija. Na prostorima bivše Jugoslavije, do sada nije poznato da je neko ovaj problem pokušao da rasvetli sa etnomuzikološkog stanovišta.

Skandiranja i parole upotrebljavane na mitinzima i sportskim manifestacijama u SFRJ su prisutne i danas, a i svakim danom stvaraju se nove, prateći razna društvena, prvenstveno politička, događanja. Takođe, košarkaška utakmica posmatrana je i kao poseban muzičko-scenski spektakl, a cilj je bio da se među elementima spektakla identifikuju oni koji bi mogli da se tumače kao ritualni.Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/02/06; A/02/06