Ekonomske teme

GEOEKONOMSKI ASPEKTI TRANZICIJE U SRBIJI

Evroatlantska geoekonomija i Balkan

 

Govori: Goran Nikolić

 

Geoekonomija je nauka o odnosu politike i ekonomije na međunarodnom nivou.

Otac geoekonomske doktrine Lutwak objasnio je osnovne svetske relacije logikom trgovine. Prema njemu, upražnjen prostor geopolitičkih subjekata, država i državnih saveza, popunjavaju privredni entiteti. 

"/> Geoekonomski aspekti tranzicije u Srbiji
8. 2. 2006.| Forum

Sreda 8.2. u 19:00

Studio 26

Ekonomske teme

GEOEKONOMSKI ASPEKTI TRANZICIJE U SRBIJI

Evroatlantska geoekonomija i Balkan

 

Govori: Goran Nikolić

 

Geoekonomija je nauka o odnosu politike i ekonomije na međunarodnom nivou.

Otac geoekonomske doktrine Lutwak objasnio je osnovne svetske relacije logikom trgovine. Prema njemu, upražnjen prostor geopolitičkih subjekata, država i državnih saveza, popunjavaju privredni entiteti. Vrste materijala u arhivi: Fotografija, Plakat Audio snimak

Signature: Ft/02/06; A/02/06; Pl/Fo/02/06