Religijske teme

OPUS DEI

Ustanove i delovanje katoličke crkve

 

Govori: Vladan Stanković

 

Opus Dei  je red pri Rimokatoličkoj crkvi sastavljen najvećma od laika koji su posvećeni u svojim profesijama. Prema učenju osnivača reda, Španca Balaguera, svako ko savesno radi u svom pozivu u skladu sa Jevanđeljem, sa predanošću i ljubavlju, biće spasen, jer stvara Božije delo na zemlji. Prelatura okuplja veliki broj tehnokrata, bankara i uopšte uticajnih ljudi, pa je njena veza sa finansijskim i medijskim centrima neosporna.

"/> Opus Dei
1. 2. 2006.| Forum

Sreda 1.2. u 19:00

Mala sala

Religijske teme

OPUS DEI

Ustanove i delovanje katoličke crkve

 

Govori: Vladan Stanković

 

Opus Dei  je red pri Rimokatoličkoj crkvi sastavljen najvećma od laika koji su posvećeni u svojim profesijama. Prema učenju osnivača reda, Španca Balaguera, svako ko savesno radi u svom pozivu u skladu sa Jevanđeljem, sa predanošću i ljubavlju, biće spasen, jer stvara Božije delo na zemlji. Prelatura okuplja veliki broj tehnokrata, bankara i uopšte uticajnih ljudi, pa je njena veza sa finansijskim i medijskim centrima neosporna.Vrste materijala u arhivi: , Plakat

Signature: A/01-02/06 Pl/Fo/02/06