Demokratija i tranzicija

OBRAZOVNI MODELI I DEMOKRATSKE PERSPEKTIVE

 

Govori: Zoran Avramović

 

Reforme sektora obrazovanja u tranzicionom ambijentu

"/> Obrazovni modeli i demokratske perspektive
25. 1. 2006.| Forum

Sreda 25.1. u 19:00

Studio 26

Demokratija i tranzicija

OBRAZOVNI MODELI I DEMOKRATSKE PERSPEKTIVE

 

Govori: Zoran Avramović

 

Reforme sektora obrazovanja u tranzicionom ambijentuVrste materijala u arhivi: Fotografija, Plakat Audio snimak

Signature: Ft/01/06; A/01/06; Pl/Fo/01/06