Nauka o Evropi - evropologija

BEZBEDNOSNA I VOJNA ARHITEKTURA EVROPSKE UNIJE

 

Govori: Dušan Nikoliš

 

Odnosi Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, sa osvrtom na ulogu transatlantskog saveza.

"/> Bezbednosna i vojna arhitektura Evropske unije
19. 1. 2006.| Forum

Četvrtak 19.1. u 19:00

Studio 26

Nauka o Evropi - evropologija

BEZBEDNOSNA I VOJNA ARHITEKTURA EVROPSKE UNIJE

 

Govori: Dušan Nikoliš

 

Odnosi Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, sa osvrtom na ulogu transatlantskog saveza.Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/01/06; A/01/06