ANDROGINIJA NA FILMU - 

 

od naučne fantastike do Boba Dilana

 

Predavanja s primerima

 

 

 

Autor: Dejan D. Marković

 

 

 

Još od vremena Platona, mit o androginiji predstavlja metaforu za svest, za duhovno učenje i rast. Androginija je već dugo u modi. Ona ne samo što je u modi, već se i veoma uspešno komodifikuje i pakuje, reklamira i donosi ogromne zarade. Zamagljivanje razlika između polova predstavljalo je jedno od glavnih uporišta tokom čitave istorije figurativne umetnosti, a pop umetnost/kultura dvadesetog veka samo je nastavila taj dugovečni trend. Bilo putem svesno izmanipulisanih personae ili na neki drugi način, bezbroj filmskih, TV i zvezda pop muzike nam je bezbroj puta demonstriralo da je podela na muško i žensko često veoma delikatne prirode.

 

Zašto jedna žena ili muškarac teži androginiji? Da li je androginija pozicija koja omogućava subjektu transcendovanje zamki muževnosti ili ženstvenosti, pružajući mu na taj način neku vrstu ideološke i iskustvene superiornosti?


"/> ANDROGINIJA NA FILMU - od naučne fantastike do Boba Dilana
23. 12. 2010.| Filmski program

 

Studio 26 četvrtkom u 19:30

ANDROGINIJA NA FILMU - 

od naučne fantastike do Boba Dilana

Predavanja s primerima

 

Autor: Dejan D. Marković

 

Još od vremena Platona, mit o androginiji predstavlja metaforu za svest, za duhovno učenje i rast. Androginija je već dugo u modi. Ona ne samo što je u modi, već se i veoma uspešno komodifikuje i pakuje, reklamira i donosi ogromne zarade. Zamagljivanje razlika između polova predstavljalo je jedno od glavnih uporišta tokom čitave istorije figurativne umetnosti, a pop umetnost/kultura dvadesetog veka samo je nastavila taj dugovečni trend. Bilo putem svesno izmanipulisanih personae ili na neki drugi način, bezbroj filmskih, TV i zvezda pop muzike nam je bezbroj puta demonstriralo da je podela na muško i žensko često veoma delikatne prirode.

Zašto jedna žena ili muškarac teži androginiji? Da li je androginija pozicija koja omogućava subjektu transcendovanje zamki muževnosti ili ženstvenosti, pružajući mu na taj način neku vrstu ideološke i iskustvene superiornosti?Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/12/10