FOTOFORUM

INSCENACIJA KAO POLAZIŠTE ZA REALIZACIJU FOTOGRAFSKOG DELA

 

Moderatori: Ivan Petrović (dipl. fotograf), Vesna Mićović

 

Od pojavljivanja fotografije kao reproduktivnog medija, režirana fotografija zauzima mesto nastavljača tradicije lepih umetnosti i slikarstva. Nakon grube podele na piktoprijalizam i dokumentarizam, sredinom osamdesetih godina dvadesetog veka, (iako su slične pojave bile permanentne), nove tendencije u fotografiji ponovo afirmišu narative koji se u stvarnosti nisu dogodili. Koje su razlike u interpretaciji i citatu, i šta, ipak, te razlike danas povezuje, šta su uzori i koliko je uticalo korišćenje novih, digitalnih tehnologija da sefotografija scene afirmiše kao poseban žanr?

"/> Inscenacija kao polazište za realizaciju fotografskog dela
30. 11. 2010.| Likovni program

Utorak 30.11. u 20:00

Mala sala

Ciklus predavanja FOTOFORUM

INSCENACIJA KAO POLAZIŠTE ZA REALIZACIJU FOTOGRAFSKOG DELA

 

Moderatori: Ivan Petrović (dipl. fotograf), Vesna Mićović

 

Od pojavljivanja fotografije kao reproduktivnog medija, režirana fotografija zauzima mesto nastavljača tradicije lepih umetnosti i slikarstva. Nakon grube podele na piktoprijalizam i dokumentarizam, sredinom osamdesetih godina dvadesetog veka, (iako su slične pojave bile permanentne), nove tendencije u fotografiji ponovo afirmišu narative koji se u stvarnosti nisu dogodili. Koje su razlike u interpretaciji i citatu, i šta, ipak, te razlike danas povezuje, šta su uzori i koliko je uticalo korišćenje novih, digitalnih tehnologija da se fotografija scene afirmiše kao poseban žanr?
Signature: A/11-12/10