[DIGITALNA I NOVOMEDIJSKA UMETNOST]

UMETNOST KOMPJUTERSKIH IGARA

 

 Govori: Dejan Grba

 

Tokom poslednjih pedeset godina kompjuterske igre su postale značajna odrednica savremenog sveta, a njihove kulturne, obrazovne i ekonomske konsekvence daleko prevazilaze domen zabave u kojem nastaju. Umetničke kompjuterske igre su deo tog sveta i tema ovog predavanja.

"/> Umetnost kompjuterskih igara
23. 11. 2010.| Likovni program

Utorak 23.11. u 20:00

Mala sala

CIKLUS PREDAVANJA 0=1 [DIGITALNA I NOVOMEDIJSKA UMETNOST]

UMETNOST KOMPJUTERSKIH IGARA

 

 Govori: Dejan Grba

 

Tokom poslednjih pedeset godina kompjuterske igre su postale značajna odrednica savremenog sveta, a njihove kulturne, obrazovne i ekonomske konsekvence daleko prevazilaze domen zabave u kojem nastaju. Umetničke kompjuterske igre su deo tog sveta i tema ovog predavanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Signature: A/11-12/10