CIKLUS: PREISPITIVANJA

 

Ponedeljak 25.10. u 19:30

Studio 26

ŠTA SE DOGODILO S FILMSKOM KRITIKOM U SRBIJI?

Razgovori s filmskim kritičarima

 

Moderator: dr Aleksandar Janković, docent FDU

Gost kritičar: Goran Terzić

 

Gde se nalazi aktuelna filmska kritika u Srbiji, u procepu između agresivnog PR-a i upliva društvenih teorija? Koja je uloga teoretičara medija u savremenoj filmskoj kritici?

Da li postoji kritika redovnog bioskopskog repertoara i ko su njeni recipijenti? Šta je ekspanzija filmskih festivala u Srbiji donela na planu kritičkog rasuđivanja o filmu? Da li štampani i drugi mediji imaju interes da objavljuju filmsku kritiku?

 

Na ova i druga pitanja odgovoriće naši sagovornici, eminentni filmski kritičari.

"/> Šta se dogodilo s filmskom kritikom u Srbiji?
25. 10. 2010.| Filmski program

 

Studio 26 u 19:30

Oktobar - Decembar

CIKLUS: PREISPITIVANJA

 

Ponedeljak 25.10. u 19:30

Studio 26

ŠTA SE DOGODILO S FILMSKOM KRITIKOM U SRBIJI?

Razgovori s filmskim kritičarima

 

Moderator: dr Aleksandar Janković, docent FDU

Gost kritičar: Goran Terzić

 

Gde se nalazi aktuelna filmska kritika u Srbiji, u procepu između agresivnog PR-a i upliva društvenih teorija? Koja je uloga teoretičara medija u savremenoj filmskoj kritici?

Da li postoji kritika redovnog bioskopskog repertoara i ko su njeni recipijenti? Šta je ekspanzija filmskih festivala u Srbiji donela na planu kritičkog rasuđivanja o filmu? Da li štampani i drugi mediji imaju interes da objavljuju filmsku kritiku?

 

Na ova i druga pitanja odgovoriće naši sagovornici, eminentni filmski kritičari.
Signature: A/09-11/10