BALKANIMA 2010

 

Petak 8.10. 2010.

Džez i animacija

 

Govori: Milen Alimpijević 

 

Predavanje o džezu u animiranom filmu.

"/> Balkanima 2010
8. 10. 2010.| Akademski filmski centar

 

5 - 9. 10.

Velika sala/Mala sala

14:00 - 24:00

BALKANIMA 2010

 

Petak 8.10. 2010.

Džez i animacija

 

Govori: Milen Alimpijević 

 

Predavanje o džezu u animiranom filmu.
Signature: A/09-11/10