ISTORIJA MUZIČKOG VIDEO SPOTA 1965-1984

 

Govori: Mićun Ristić

 

Prvi pravi muzički video spot je snimljen 1965. Iste godine je Nam June Peik predstavio prvi video rad. Do 1984. pop video je zagospodario televizijom, a video artisti istražili mogućnosti svog medija. Dve suštinski različite linije presekle su se u radu nekoliko umetnika (Kraftwerk, Brian Eno, Laurie Anderson...) koji pripadaju i jednom i drugom svetu.

"/> Istorija muzičkog video spota 1965-1984
12. 10. 2010.| Likovni program

 

Mala sala

Utorak 12.10. u 20:00

ISTORIJA MUZIČKOG VIDEO SPOTA 1965-1984

 

Govori: Mićun Ristić

 

Prvi pravi muzički video spot je snimljen 1965. Iste godine je Nam June Peik predstavio prvi video rad. Do 1984. pop video je zagospodario televizijom, a video artisti istražili mogućnosti svog medija. Dve suštinski različite linije presekle su se u radu nekoliko umetnika (Kraftwerk, Brian Eno, Laurie Anderson...) koji pripadaju i jednom i drugom svetu.
Signature: A/09-11/10