četvrtak 23. 6. u 21:00, Amfiteatar
BREHT I JA
Koncert songova Bertolta Brehta
Songove interpretira glumica Danica Ristovski
Režija: Ivana Vujić

"/> BREHT I JA
23. 6. 2011.| Pozorišni program

četvrtak 23. 6. u 21:00, Amfiteatar
BREHT I JA
Koncert songova Bertolta Brehta
Songove interpretira glumica Danica Ristovski
Režija: Ivana Vujić

Pijanista: MiŠa Cvijović
Flauta: Stana Krstajić
Harfa: Gorana Ćurgus
Gitara i vokal: Maja Volk
Harmonika i gitara: Jovica ŠoŠić
Bas: Ivica Stjepanović
Perkusije: Maja Klisinski
Violina: Dunja Kalamir
Balerina: Helena Kominac

O songovima

Na malom prostoru od nekoliko strofa iskaže se čitav ljudski život... ispriča događaj, kaže životna mudrost. Zato su Brehtovi songovi za mene najuzbudljiviji delovi dramske literature.

Danica Ristovski