Vodič za evaluaciju informacija
Saveti za utvrđivanje objektivnosti

Jedan od najsigurnih načina na koji možemo da saznamo da li je neka informacija objektivna ili ne, jeste da pogledamo reference (korišćene izvore informacija). Pomoću referenci možemo da vidimo da li je autor koristio samo one informacione izvore i informacije koje podržavaju njegove/njene stavove, ili je naveo i neke informacije sa drugačijim pogledom na problematiku svog naučnog rada.

Još jedna od bitnih informacija koja može da ukaže na objektivnost nekog rada je organizacija koja objavljuje ili koja na bilo koji način podržava objavljivanje tog rada.Komentare i pitanja šaljite na: Pitaj bibliotekara
Ova strana je zadnji put promenjena 11.01.2013.