Vodič za evaluaciju informacija
Aktuelnost informacija na Internet stranicama

Internet stranice se uglavnom redovno ažuriraju tako da su informacije na njima često aktuelne. Ipak, postoje stranice čiji vlasnici/autori nisu ažurni u prikupljanju i objavljivanju novih saznanja, pa moramo da potražimo datum kada su te stranice kreirane i kada su poslednji put promenjene.

Ovaj podatak najčešće nalazimo na dnu stranice i obično je u formatu:

PAŽNJA: Ponekad ni datum ažuriranja stranice nije garancija da su podaci na stranici ažurirani, pa se informacijama sa Internet stranica mora prići sa oprezom.Komentare i pitanja šaljite na: Pitaj bibliotekara
Ova strana je zadnji put promenjena 11.01.2013.