21.01.2019 | HRISTIJANIZACIJA SLOVENSKIH PAGANSKIH OBIČAJA - tribina
28.01.2019 | HRONIKA DOBROG PROVODA – ZAŠTO JE NOĆNI ŽIVOT BEOGRADA BREND? - tribina