08.01.2019 | Radionica filmske kritike Artikulacija
14.01.2019 | Javno predstavljanje godišnjeg filmskog programa DKSG.
19.01.2019 | Panorama
30.01.2019 | Predstavljanj izdanja Filmske redakcije DKSG
01.02.2019 | Panorama
01.02.2019 | Panorama
04.02.2019 | DOK 1
04.02.2019 | DOK 1
05.02.2019 | DOK 1
05.02.2019 | DOK 1
08.02.2019 | Panorama
08.02.2019 | Panorama
11.02.2019 | Panorama
25.02.2019 | 47. FEST
25.02.2019 | Selekcija filmova sa 47. Festa
26.02.2019 | Selekcija filmova sa 47. Festa
27.02.2019 | Selekcija filmova sa 47. Festa
28.02.2019 | Selekcija filmova sa 47. Festa
01.03.2019 | Selekcija filmova sa 47. Festa
02.03.2019 | Selekcija filmova sa 47. Festa
03.03.2019 | Selekcija filmova sa 47. Festa
04.03.2019 | Selekcija filmova sa 47. Festa
08.03.2019 | Panorama
15.03.2019 | Panorama
19.03.2019 | Razgovori sa srpskim glumcima
22.03.2019 | Panorama