18.01.2018 | PORTRETI, izložba
23.01.2018 | GODIŠNјA IZLOŽBA LIKOVNOG STUDIJA ZA MLAĐI UZRAST
29.01.2018 | HAJDE DA SE SLOŽIMO
06.02.2018 | OVERVIEW/3, izložba
21.02.2018 | MIGRACIJA-AJICARGIM , Bojana Lukić, izložba
07.03.2018 | MARIJA BOGDANOVIĆ, KOLARIĆU, PANIĆU, izložba
20.03.2018 | ZAJEDNIČKI ZNAK IV – FATIH MIKA SA STUDENTIMA, izložba
31.03.2018 | MILAN MARKOVIĆ, izložba fotografija
07.04.2018 | FOTO-RADIONICA IZVAN OKVIRA