18.01.2018 | PORTRETI, izložba
23.01.2018 | GODIŠNјA IZLOŽBA LIKOVNOG STUDIJA ZA MLAĐI UZRAST
29.01.2018 | HAJDE DA SE SLOŽIMO