11.01.2018 | Predstavljanje reizdanja romana ERNESTA SABATA na srpskom jeziku
16.01.2018 | Ulogu Makedonije unutar jugoslovenske emotivne geografije kroz opus Vlatka Stefanovskog
18.01.2018 | Predstavljanje novosadskog pisca Milana Todorova
25.01.2018 | Tucanje kamena je roman o gradu u Istočnoj Nemačkoj pred pad Berlinskog zida.