17.01.2018 | prokuplje festival
24.01.2018 | alternative festival lista
31.01.2018 | AFC istorija
07.02.2018 | afc, Japan, Image Forum
12.02.2018 | japan, Image forum
14.02.2018 | AFC istorija
21.02.2018 | animacija, O!PLA
07.03.2018 | bata petrvoci, dok
21.03.2018 | AFC istorija, strah
11.04.2018 | animacija
18.04.2018 | kontekst, nova generacija
25.04.2018 | omladina, film
09.05.2018 | Animirana sreda, Luiza
16.05.2018 | dane komljen, mladi autori
19.05.2018 | doplgenger, videodrom, angazovani film
26.05.2018 | zilnik, seminar
30.05.2018 | omladina, film