17.01.2018 | prokuplje festival
24.01.2018 | alternative festival lista
31.01.2018 | AFC istorija
07.02.2018 | afc, Japan, Image Forum
12.02.2018 | japan, Image forum
14.02.2018 | AFC istorija
21.02.2018 | animacija, O!PLA
07.03.2018 | bata petrvoci, dok
21.03.2018 | AFC istorija, strah
11.04.2018 | animacija
18.04.2018 | kontekst, nova generacija
25.04.2018 | omladina, film
09.05.2018 | Animirana sreda, Luiza
16.05.2018 | dane komljen, mladi autori
19.05.2018 | doplgenger, videodrom, angazovani film
26.05.2018 | zilnik, seminar
30.05.2018 | omladina, film
04.06.2018 | inkluzija, mladi, radionica
13.06.2018 | devedeset, afc, film
20.06.2018 | 1968, studenti
22.06.2018 | aktivizam, turska
27.06.2018 | nova generacija, vidici, seksualnost
28.06.2018 | pjer, pariz, film
03.07.2018 | KK Zagreb, rezidencija
05.07.2018 | KK Zagreb, rezidencija
07.07.2018 | KK Zagreb, rezidencija
07.07.2018 | KK Zagreb, rezidencija
05.09.2018 | afc u kontekstu
12.09.2018 | afc u kontekstu, dokumentarni film
14.09.2018 | Allan Brown, Kanada, eksperimentalni film
02.10.2018 | 15. Evropski festival animiranog filma BALKANIMA biće održan od 2. do 6. oktobra u DKSG
02.10.2018 | Balkanima 2018
02.10.2018 | Balkanima 2018
02.10.2018 | Balkanima 2018
10.10.2018 | studenti, beda,afc, situacionisti
05.11.2018 | dokumentarni film
14.11.2018 | o!pla, animacija, poljska
17.11.2018 | in memoriam
11.12.2018 | kino klub Zagreb, radionica
12.12.2018 | alternative film video 2018
13.12.2018 | alternative film video 2018
14.12.2018 | alternative film video 2018
14.12.2018 | alternative film video 2018
15.12.2018 | alternative film video 2018
16.12.2018 | alternative film video 2018