16.01.2017 | Ukoliko se ne poseduju prave informacije, bolest može da se izopači u neizlečivo stanje.
18.01.2017 | Kapitalizam svakako nije svodljiv na religiju, ali izvesni kapitalistički svetonazori ispoljavaju teološko-religijski karakter.
23.01.2017 | Srbija je suočena sa dva krupna geopolitička izazova: evroatlantskim i evroazijskim.
25.01.2017 | Na vrednosnoj osi individualizma nalazi se ideja lične dobrobiti, od koje potiče dobrobit zajednice.
30.01.2017 | Novčani tokovi i tokovi kreditiranja ukazuju na stvarne temelje korporacijske moći.
01.02.2017 | Predstavljanje
06.02.2017 | predavanje
08.02.2017 | predavanje
13.02.2017 | predavanje
20.02.2017 | Predavanje
22.02.2017 | predavanje
27.02.2017 | predavanje
01.03.2017 | Predavanje
06.03.2017 | predavanje
09.03.2017 | Predavanje
13.03.2017 | Predstavljanje knjige
15.03.2017 | Predstavljanje
20.03.2017 | Okrugli sto
21.03.2017 | Predstavljanje knjige
22.03.2017 | Predstavljanje knjige
27.03.2017 | predstavljanje knjige
29.03.2017 | jubiljej
03.04.2017 | OBNOVA MULTIPOLARNOG SVETA
05.04.2017 | Dijalog o kulturnim potrebama mladih
10.04.2017 | Dijalog o kulturnim institucijama i vaninstitucionalnoj kulturi
12.04.2017 | Drugačiji pogled na jednog od najznačajnijih mislilaca antike.
13.04.2017 | Fobije i filije: Evropa, Balkan i slovenski svet
19.04.2017 | Evropska unija se nalazi na jednom od mnogih raskršća i prekretnica.
24.04.2017 | Osamdeset godina studentskog glasila
26.04.2017 | Jezik i arhajske kulture
28.04.2017 | Filozofska radionica Prevara, etika i ljubav
08.05.2017 | Rasprava povodom dela Zorana Miloševića
09.05.2017 | radionica o javnom nastupu
10.05.2017 | Predstavljanje knjige Borisava Jovića
15.05.2017 | Rasprava povodom knjige Ekonomija postmoderne i drugih dela Jovana Dušanića
17.05.2017 | Filozofske teme
19.05.2017 | O psihologiji i religiji
22.05.2017 | Rasprava o delu Milomira Stepića povodom knjige Uvod u geopolitiku
24.05.2017 | Defendologija - nauka budućnosti
29.05.2017 | Treći susret
30.05.2017 | Govori Miloš Knežević / urednik naučnog programa
05.06.2017 | O različitim aspektima 1968, i o Studentovom doprinosu
07.06.2017 | Govori: Dragan Radonjić
08.06.2017 | Govori autor sa gostima
09.06.2017 | Svima nama se ponekad dešava da ne možemo da odolimo pozivu iz sveta mašte
12.06.2017 | Posle svega: O projektu „Zamah“
24.06.2017 | Tema tribine biće odnosi u porodici, porodična komunikacija, genetika..
18.09.2017 | Srbija ima elektronsku upravu koja se najbrže razvija u regionu.
30.09.2017 | Depresija je jedan od najčešćih medicinskih problema u svetu.
30.09.2017 | Studenti Fakulteta za medije i komunikacije u saradnji sa DKSG organizuju jednodnevnu interaktivnu konferenciju
03.11.2017 | Tim Pričajmo o tome u saradnji sa DKSG nastavlјa saradnju treningom o asertivnosti
08.11.2017 | Predavanje je posvećeno naučnoj analizi snova, njihovoj funkciji i značaju za razvoj ličnosti
22.11.2017 | Sezonu smo otvorili tribinom o depresiji, a nastavlјamo tribinom Plesati kroz život.
24.11.2017 | O čemu govorimo kad govorimo o trčanju?
27.11.2017 | Povodom 130 godina od rođenja Dimitrija Mitrinovića (1887-1953)
27.11.2017 | Dešavanja u DKSG-u i oko njega zaslužuju svoje blogere!
29.11.2017 | Godine 1977. u SKC-u u Beogradu organizovana je Nedelјa Latinske Amerike.
05.12.2017 | Predavanje o porodici
08.12.2017 | Trening ima za cilј da podstakne samopouzdanje i da veštine potrebne za ostvarivanje zdravih odnosa
16.12.2017 | Moderna psihologija se sve više okreće telu kao neizostavnom elementu razumevanja čoveka
18.12.2017 | Inteligencija nije u tome da ne pravimo greške, već da što pre uvidimo kako da ih pretvorimo u nešto dobro.
26.12.2017 | O muzičarima koji su se u različitim periodima suprotstavljali fašizmu