16.01.2017 | Ukoliko se ne poseduju prave informacije, bolest može da se izopači u neizlečivo stanje.
18.01.2017 | Kapitalizam svakako nije svodljiv na religiju, ali izvesni kapitalistički svetonazori ispoljavaju teološko-religijski karakter.
23.01.2017 | Srbija je suočena sa dva krupna geopolitička izazova: evroatlantskim i evroazijskim.
25.01.2017 | Na vrednosnoj osi individualizma nalazi se ideja lične dobrobiti, od koje potiče dobrobit zajednice.
30.01.2017 | Novčani tokovi i tokovi kreditiranja ukazuju na stvarne temelje korporacijske moći.
01.02.2017 | Predstavljanje
06.02.2017 | predavanje
08.02.2017 | predavanje
13.02.2017 | predavanje
20.02.2017 | Predavanje
22.02.2017 | predavanje
27.02.2017 | predavanje
01.03.2017 | Predavanje
06.03.2017 | predavanje
09.03.2017 | Predavanje
13.03.2017 | Predstavljanje knjige
15.03.2017 | Predstavljanje
20.03.2017 | Okrugli sto
21.03.2017 | Predstavljanje knjige
22.03.2017 | Predstavljanje knjige
27.03.2017 | predstavljanje knjige
29.03.2017 | jubiljej
03.04.2017 | OBNOVA MULTIPOLARNOG SVETA
05.04.2017 | Dijalog o kulturnim potrebama mladih
10.04.2017 | Dijalog o kulturnim institucijama i vaninstitucionalnoj kulturi
12.04.2017 | Drugačiji pogled na jednog od najznačajnijih mislilaca antike.
13.04.2017 | Fobije i filije: Evropa, Balkan i slovenski svet
19.04.2017 | Evropska unija se nalazi na jednom od mnogih raskršća i prekretnica.
24.04.2017 | Osamdeset godina studentskog glasila
26.04.2017 | Jezik i arhajske kulture
28.04.2017 | Filozofska radionica Prevara, etika i ljubav
09.05.2017 | radionica o javnom nastupu
19.05.2017 | O psihologiji i religiji