12.01.2017 | Predavanje sa projekcijom
14.01.2017 | Filmovi sa aktuelnog bioskopskog repertoara
20.01.2017 | Filmovi sa aktuelnog bioskopskog repertoara
21.01.2017 | Filmovi sa aktuelnog bioskopskog repertoara
21.01.2017 | Filmovi sa aktuelnog bioskopskog repertoara
22.01.2017 | Filmovi sa aktuelnog bioskopskog repertoara
22.01.2017 | Filmovi sa aktuelnog bioskopskog repertoara
26.01.2017 |
26.01.2017 |
27.01.2017 | Festival Indijskog filma
27.01.2017 | Festival Indijskog filma
28.01.2017 | Festival Indijskog filma
28.01.2017 | Festival Indijskog filma
29.01.2017 | Festival Indijskog filma
03.02.2017 | Panorama
09.02.2017 | Savremeni iranski film
10.02.2017 | Panorama
10.02.2017 | Panorama
14.02.2017 | Savremeni iranski film
17.02.2017 | Panorama
23.02.2017 | DOK DKSG: Tokovi savremenog dokumentarnog filma
24.02.2017 | Panorama
24.02.2017 | Panorama
27.02.2017 | FEST 2017
27.02.2017 | FEST 2017
28.02.2017 | FEST 2017
28.02.2017 | FEST 2017
01.03.2017 | FEST 2017
01.03.2017 | FEST 2017
02.03.2017 | FEST 2017
02.03.2017 | FEST 2017
03.03.2017 | FEST 2017
03.03.2017 | FEST 2017
04.03.2017 | FEST 2017
04.03.2017 | FEST 2017
05.03.2017 | FEST 2017
05.03.2017 | FEST 2017
10.03.2017 | PANORAMA
16.03.2017 | Predavanja o filmskim rediteljima
17.03.2017 | Panorama
23.03.2017 | DOK:DKSG
23.03.2017 | Panorama
05.04.2017 | Dokumentarni film
07.04.2017 | PANORAMA
13.04.2017 | Dokumentarni film
20.04.2017 | Predavanja o filmskim rediteljima
21.04.2017 | Panorama
27.04.2017 | Noć filmskih trejlera
28.04.2017 | Panorama
28.04.2017 | Panorama