09.01.2017 | NARODNE PRIČE ISTOKA: INDIJA I PERSIJA
21.01.2017 | NARODNE PRIČE ISTOKA: KINA I JAPAN
26.01.2017 | NOVA GODINA PO KINESKOM KALENDARU
01.02.2017 | DUBROVAČKA KNJIŽEVNOST : izložba knjiga
15.02.2017 | STARA PRIMORSKA KNjIŽEVNOST : izložba knjiga
24.02.2017 | POLOŽAJ ŽENE U KINESKOJ PORODICI : predavanje
01.03.2017 | KULTNI PISCI SVETSKE KNJIŽEVNOSTI : izložba knjiga
16.03.2017 | KULTNI PISCI DOMAĆE KNjIŽEVNOSTI : izložba knjiga
16.03.2017 | KAKO PISATI SEMINARSKE I DIPLOMSKE RADOVE : radionica
23.03.2017 | KAKO PRETRAŽIVATI ONLAJN KATALOG BIBLIOTEKE : radionica
24.03.2017 | KINA, NAROD, JEZIK - ČESTO POSTAVLjANA PITANjA : predavanje
30.03.2017 | PRETRAŽIVANjE ELEKTRONSKIH BAZA PODATAKA : radionica
01.04.2017 | MAČO PISCI I NjIHOVA MAČO KNjIŽEVNOST - STRANA KNjIŽEVNOST : izložba knjiga
06.04.2017 | CITIRANjE JE KLjUČ DOBROG RADA - SVE O CITIRANjU : predavanje
12.04.2017 | CITATNI MENADžERI - DA BRŽE I LAKŠE PIŠETE SVOJE RADOVE : PREDAVANJE
18.04.2017 | MAČO PISCI I NjIHOVA MAČO KNjIŽEVNOST - DOMAĆA KNjIŽEVNOST : izložba knjiga
27.04.2017 | POSETA DELEGACIJE BIBLIOTEKE ŠANGAJA : kulturna saradnja
01.05.2017 | ZDRAV ŽIVOT - LITERATURA O VEŽBANjU I ISHRANI : izložba
04.05.2017 | PRIPREMA POWER POINT PREZENTACIJE - OSNOVNI PRINCIPI : radionica
05.05.2017 | ŠTA NE PROPUSTITI U KINI? : predavanje
15.05.2017 | ANTIUTOPIJA : izložba knjiga